yasothon03

เฝ้าฟังการอบรมการตรวจราชการของจเรตำรวจ

วันที่ 16 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.หญิง
วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ4)พฐ.จว.ยโสธร ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงสิริวัฒน์ ทั่งทอง นวท.(สบ3) พฐ.จว.ยโสธร พ.ต.ท.หญิงพิมพ์ลภัส ศรชัย สว.พฐ.จว.ยโสธร ร.ต.ท.ภูมิรพี เดชกัลยา นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ยโสธร และเจ้าหน้าที่งาน อก.กับงานทว. เข้าร่วมรับฟังโครงการฝึกอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของจเรตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.จว.ยโสธร ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อบรมจัดทำเว็บไซต์ พฐ.จว.ยโสธร

วันนี้ 17 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.
(สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงสุนันทา พันธ์โส รอง สว.พฐ.จว.ยโสธร ฝึกอบรมการทำเว็บไซต์ แก่ข้าราชการตำรวจ พฐ.จว.ยโสธร จำนวน 6 นาย ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประดับยศข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่

วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร ได้ ทำพิธีประดับยศ ร้อยตำรวจตรีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ดังนี้.-
1. ว่าที่ ร.ต.ต.ชวนากร ริทัศน์โส นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ยโสธร
2. ว่าที่ ร.ต.ต.ไตรรัตน์ มาอินทร์ นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ยโสธร ณ ห้องประชุม ศปก.พฐ.
จว.ยโสธร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร กำหนด

ตรวจรับยาเสพติดของกลาง

8 มี.ค. 25 66 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร และ พ.ต.ท.หญิง สิริวัฒน์ ทั่งทอง นวท.(สบ 3)ฯ ทำการตรวจรับยาเสพติดของกลาง จาก สภ.กุดชุม เลขคดีอาญาที่ 93/2566 ของกลางเป็นวัตถุเม็ดกลมแบนสีแดง จำนวน 78,000 เม็ด และสีเขียว จำนวน 780 เม็ด การตรวจรับ เป็นไปตามมาตรการ การป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมบริหาร ศพฐ.3 ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

2 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4)
พฐ.จว.ยโสธร นำข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พฐ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมบริหาร ศพฐ.3 ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference และรายงานตัวข้าราชการตำรวจใหม่ จำนวน 2 นาย คือ ว่าที่ ร.ต.ต.ชวนากร ริทัศน์โส นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ยโสธร และ ว่าที่ ร.ต.ต.ไตรรัตน์ มาอินทร์ นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ยโสธร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฝึกประจำสัปดาห์ ท่าบุคคลมือเปล่า

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ4)พฐ.จว.ยโสธร ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.ภูมิรพี เดชกัลยา นวท.(สบ1) พฐ.จว.ยโสธร เป็นครูฝึก ได้เรียกแถวเพื่อฝึกประจำสัปดาห์ ท่าบุคคลมือเปล่า กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ สพฐ.ตร. กำหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

31 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรชัย  นันทมงคล ผบก.ศพฐ.3 เดินทางมาตรวจราชการ พฐ.จว.ยโสธร

วันนี้ 31 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง สิริวัฒน์ ทั่งทอง นวท.(สบ 3)พฐ.จว.ยโสธร นำข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 19 นาย รับการตรวจราชการจาก พล.ต.ต.ฉัตรชัย นันทมงคล ผบก.ศพฐ.3 ซึ่งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ให้คำแนะนำพร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการ และได้ตรวจการจัดเก็บของกลาง ตรวจจุดบริการประชาชน และแผนกงานตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ตามข้อสั่งการและแนวทางที่ สพฐ.ตร กำหนด

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4)  พฐ.จว.ยโสธร เป็นตัวแทน พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. มอบชุดของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ แก่ ขรก.ตร.ในสังกัด

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร เป็นตัวแทน พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร.มอบชุดของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ แก่ ขรก.ตร.ในสังกัด

สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 ม.ค.66 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.หญิงวราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร นำข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

เข้าแถวเพื่อตรวจนับจำนวนกำลังพล สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน บทปลงใจฯ ตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผม

วันที่ 9 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล (สบ 4) พฐ.จว.ยโสธร นำข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.ยโสธร เข้าแถวเพื่อตรวจนับจำนวนกำลังพล สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน บทปลงใจฯ ตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผม ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ยโสธร โดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Page 1 of 7
1 2 3 7