เข้าแถวเพื่อตรวจนับจำนวนกำลังพล สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน บทปลงใจฯ ตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *